Zastrzeżenia

  1. Prawa autorskie i prawa producenta bazy danych
  2. Marki i nazwy handlowe
  3. Odpowiedzialność za treści
  4. Kontakt

1. Prawa autorskie i prawa producenta bazy danych

Strona internetowa Van De Velde Packaging jest zarówno utworem chronionym prawem autorskim, jak i bankiem danych, do którego Van De Velde Packaging posiada prawa autorskie i prawo producenta. Teksty, układy, rysunki, zdjęcia, filmy, grafiki i inne zasoby zawarte na tej stronie są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, adaptacja, zmiana, tłumaczenie, aranżacja, publiczne ogłaszanie, wypożyczanie lub inna forma wykorzystania tej strony internetowej w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w tym cyfrowy, mechaniczny lub inny, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody [Van De Velde Packaging. Zawartość bazy danych jest chroniona prawem swego rodzaju, które umożliwia producentowi zakazanie pobierania i/lub ponownego wykorzystywania całości lub części tej zawartości. Jakiekolwiek naruszenie tych praw może skutkować wszczęciem postępowania z powództwa karnego lub cywilnego.

2. Marki i nazwy handlowe

Nazwy, logotypy i inne znaki użyte na tej stronie, w tym logo i nazwa Van De Velde Packaging, są markami i/lub prawnie chronionymi nazwami handlowymi. Jakiekolwiek użycie tych lub podobnych znaków jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Van De Velde Packaging.

3. Odpowiedzialność za treści

Van De Velde Packaging dokłada najwyższej staranności przy projektowaniu i utrzymywaniu tej strony internetowej. Jednak Van De Velde Packaging nie może zagwarantować, że wszystkie informacje na tej stronie są poprawne. Należy mieć świadomość, że informacje mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Van De Velde Packaging nie może ponosić odpowiedzialności za zawartość tej strony internetowej ani za sposób jej wykorzystania. Van De Velde Packaging nie ponosi odpowiedzialności za istnienie i treść innych stron internetowych, do których prowadzą udostępnione linki.

4. Kontakt

Skontaktuj się z Van De Velde Packaging w razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszych zastrzeżeń pod adresem:

Van de Velde Packaging
Dendermondesteenweg 125
9230 Wetteren, Belgium
E sales@vandeveldepackaging.com

BE 0400.183.297

Van De Velde Packaging
Strona internetowa: https://www.vandeveldepackaging.com/pl
E-mail: info.wetteren@vandeveldepackaging.com
Telefon: +32 (0)9 369 00 15

Pełne rozwiązanie w zakresie opakowań

Pomagamy naszym klientom w opracowaniu całego procesu pakowania — od koncepcji i projektu, poprzez druk, sztancowanie, składanie i klejenie. Potencjalne kombinacje druku, form i formatów są praktycznie nieograniczone. Chętnie siądziemy z Tobą do stołu, aby omówić Twoją wizję idealnego rozwiązania w zakresie opakowań.

KontaktZadzwoń do nas