Vyloučení odpovědnosti

  1. Autorské právo a právo pořizovatele databáze
  2. Značky a obchodní názvy
  3. Zákonná odpovědnost za obsah
  4. Kontakt

1. Autorské právo a právo pořizovatele databáze

Webové stránky Van De Velde Packaging představují dílo chráněné autorským právem a také databázi, k níž Van De Velde Packaging vlastní autorské právo a právo pořizovatele. Texty, grafické úpravy, kresby, fotografie, filmy, grafika a jiné prvky těchto webových stránek jsou chráněny autorským právem. Jakékoli kopírování, úpravy, změny, překlad, uspořádání, veřejné oznámení, pronájem nebo jiná forma využití části nebo celé této webové stránky, v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, včetně digitálních, mechanických nebo jiných prostředků, jsou bez předchozího písemného souhlasu [Van De Velde Packaging zakázány. Obsah databáze je chráněn právem sui generis, které umožňuje pořizovateli zakázat jakékoli vyhledávání a/nebo opakované použití celého tohoto obsahu nebo jeho části. Jakékoli porušení těchto práv může mít za následek trestní nebo občanskoprávní řízení.

2. Značky a obchodní názvy

Názvy, loga a jiné známky používané na těchto webových stránkách, včetně loga a názvu Van De Velde Packaging, jsou značky a/nebo zákonem chráněné obchodní názvy. Jakékoli použití těchto nebo podobných značek bez předchozího písemného souhlasu Van De Velde Packaging je zakázáno.

3. Zákonná odpovědnost za obsah

Van De Velde Packaging věnuje designu a údržbě těchto webových stránek maximální péči. Van De Velde Packaging však nemůže zajistit, že veškeré informace na těchto webových stránkách jsou správné. Upozorňujeme, že informace mohou být bez předchozího oznámení změněny. Van De Velde Packaging nemůže nést odpovědnost za obsah těchto webových stránek ani za způsob jejich používání. Van De Velde Packaging nemůže nést odpovědnost za existenci a obsah jiných webových stránek, na které odkazuje.

4. Kontakt

Pokud budete mít nějaké dotazy nebo připomínky k vyloučení odpovědnosti, kontaktujte Van De Velde Packaging:

Van de Velde Packaging
středisko Býšť
CZ - 533 22 Býšť 210
T: +420 466 736 701
E: unipap@vandeveldepackaging.com

BE 0400.183.297

Van De Velde Packaging
Webové stránky: https://www.vandeveldepackaging.com/cs
E-mail: info.wetteren@vandeveldepackaging.com
Telefonní číslo: +32 (0)9 369 00 15

Kompletní balíček v oblasti balení

Pomáháme našim zákazníkům s vývojem celého procesu balení. Od koncepce a designu až po tisk, vysekávání, skládání a lepení. Potenciální kombinace pro tisk, formy a formáty jsou prakticky nekonečné.

Kontaktujte násZavolejte nám